1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.bombike.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Bombikė“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra kurį laiką saugoma www.bombike.lt duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Prekės atgal nepriimamos, išskyrus atvejus, kai jos buvo brokuotos (pavyzdžiui, neiššovus visiems fejerverkų šūviams arba visai gaminiui nesuveikus). Norint susigrąžinti išlaidas už nekokybišką prekę, per 7 dienas nuo prekės pristatymo būtina kreiptis į pardavėją.

4. Pirkėjo pareigos

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Pirkėjas sumoka už prekes bankiniu pavedimu, įrašydamas užsakymo numerį mokėjimo paskirtyje, į UAB „Bombikė“ banko sąskaitą, kuri nurodyta atlikus užsakymą, arba atsiimdamas gautas prekes, jeigu buvo pasirinktas toks apmokėjimo variantas.

4.2. Jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke internete, į kurį pateikiama nuoroda elektroninėje parduotuvėje (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį), arba atlikti mokėjimą iš bet kurio kito banko bei atskiru elektroniniu laišku atsiųsti Pardavėjui pranešimą apie mokėjimo atlikimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Užsakyti“ paspaudimo. Per šį terminą nepatvirtinus mokėjimo pavedimo arba atskiru elektroniniu laišku neatsiuntus Pardavėjui pranešimo apie mokėjimo atlikimą, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo ir pardavimo sutarties. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo ir pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.

4.4. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

4.6. Pirkėjas privalo pateikti dokumento kopiją amžiaus pasitikrinimo tikslais, jeigu to paprašė Pardavėjas. Asmens dokumento kopijos pateikimo būdai yra susitariami su kiekvienu Pirkėju individualiai.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

5.3. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. Pardavėjo pareigos

6.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai.

7. Prekių pristatymas

7.1. Prekes pristato įmonės darbuotojas.

7.2. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių pirkinių krepšelio sumos.

7.3. Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per neilgesni kaip 5-7 darbo dienų terminą nuo gauto apmokėjimo už prekes jei prekės yra Pardavėjo sandėliuose. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per ankstesniame sakinyje nurodytą terminą, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose. Prekės pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių neriją (taikoma papildoma priemoka). Užsakymai gali būti pristatyti ir per trumpesnį terminą nei nurodyta šiame punkte.

7.4. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas privalo kartu su prekes atvežusio įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę.

7.4.1. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovu, užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus.

7.4.2. Pirkėjui ar Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir jam pasirašius ant pardavimo dokumento, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistos, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygas.

7.5. Pristačius ir perdavus prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu.

7.6. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas pildydamas užsakymo pristatymo informaciją privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis. Jeigu pirkėjas įpareigojo prekes priimti kitą asmenį, informuojame, kad įpareigotas asmuo turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų.

8. Prekių atsiėmimas parduotuvėse

8.1. Pasirinkus atsiėmimą fizinėje parduotuvėje, Pirkėjas po atlikto užsakymo, turi sulaukti Pardavėjo skambučio arba sms pranešimo. Skambučio metu, Pardavėjas informuos, kada bus galima atsiimti prekes.

8.2. Elektroninė informavimo priemonė: užsakymo formoje nurodžius teisingą el. pašto adresą, užsakovas gaus pranešimus apie jo užsakymo būseną. užsakymo būsena “Vykdoma” pasikeis į “Pakuojama”. Kai prekės bus paruoštos atsiėmimui, būsena “Pakuojama” pasikeis į “Laukiama atsiėmimo parduotuvėje”

8.3. Atsiimant prekes, Pardavėjui paprašius, būtina pateikti asmens dokumentą. Tai daroma norint įsitinkinti, kad Pirkėjas atitinka Pirotechnikos įsigijimo amžiaus cenzą.

8.4. Atsiėmus prekes, į nurodytą el. pašto adresą gausite pranešimą, jog užsakymas yra įvykdytas.

8.5. Pasirenkant prekių atsiėmimą fizinėje parduotuvėje, užsakymas turi būti apmokėtas iš anksto.

9. Atsakomybė

9.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

9.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.3. Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

9.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

9.5. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatumų.

8.6. Pirkėjas nepagrįstai atsisakęs priimti pristatytą užsakymą (jeigu apmokėjimo būdas pasirinktas mokėti pristačius prekes atsiimant), privalo padengti transportavimo išlaidas.

8.7. Pirkėjas, pirkdamas pirotechnikos gaminius, patvirtinta, kad Jis atitinka  LR CPPAKĮ 21 str.  nustatytą amžiaus cenzą šiems pirotechnikos gaminiams įsigyti ir naudoti. (https://www.infolex.lt/ta/46035:str21)

8.8. Pirkėjas sąmoningai klaidindamas Pardavėją dėl savo amžiaus cenzo atsako LR įstatymų numatyta tvarka.

10. Asmens duomenų tvarkymas

10.1. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis/ji sutinka pateikti Pardavėjui šiose Taisyklėse ir registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų internetinės prekybos tikslu.

10.2. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims, kad šie juos tvarkytų internetinės prekybos tikslu, kaip aptarta kitame punkte.

10.3. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka atsiimdamas prekes prekių atsiėmimo vietoje pateikti Pardavėjui ir (ar) trečiajam asmeniui, Pardavėjo nurodymu pristačiusiam prekes, vieną iš asmenį identifikuojančių dokumentų: pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją.

10.4. Pažymėdamas varnele punktą „Naujienų prenumerata“, Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka, kad Pardavėjui pateiktus Pirkėjo duomenis Pardavėjas tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu. Pardavėjas nurodo, kad Pirkėjo (jei šis yra fizinis asmuo) ir jo atstovų asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu Pardavėjas netvarkys.

10.5. Pažymėdamas varnele punktą „Naujienų prenumerata“, Pirkėjas nurodo, kad jis sutinka, kad Pardavėjui pateikti jų asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims, kad šie juos tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu, kaip aptarta kitame sakinyje. Pažymėdamas varnele punktą „Naujienų prenumerata“, Pirkėjas nurodo, kad jis sutinka gauti informacinę ir reklaminę medžiagą apie paslaugas, prekes iš Pardavėjo bei (ar) jo pasirinktų trečiųjų asmenų registracijos formoje nurodytu Pirkėjo pateiktu adresu, SMS žinute, skambučiu į nurodytą mobiliojo telefono numerį, elektroniniu paštu.

10.6. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų.

10.7. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiškai identifikuoti Pirkėją internetinės prekybos tikslais, ir nepateikus asmens duomenų bei (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi internetinės prekybos tikslu, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

11. Informacijos siuntimas

11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu bei telefono numeriu.

11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios Taisyklės neriboja Pirkėjo (vartotojo) teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įskaitant teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą.

12.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.