UAB „Bombikė“ gerbia savo pirkėjų privatumą, todėl pirkėjų asmeniniai duomenys yra renkami tik pirkėjų aptarnavimo internetinėje prekyboje ir šios prekybos analizavimo tikslais.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

1. Sąvokos

1.1. Duomenų valdytojas ir elektroninės parduotuvės www.bombike.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra UAB „Bombikė“.
1.2. Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių elektroninėje parduotuvėje www.bombike.lt.
1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą ir tvarkymą, bei šios Taisyklės.
2.2. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

3. Asmens duomenų tvarkymas

3.1. Pirkėjas apsipirkdamas elektroninėje parduotuvėje www.bombike.lt ir paspausdamas mygtuką „Užsakyti“ patvirtina, kad savo noru sutinka pateikti šiuos asmens duomenis Duomenų valdytojui:

  • vardą;
  • pavardę;
  • telefono numerį;
  • elektroninio pašto adresą;
  • gimimo datą;
  • prekių pristatymo adresą.

3.2. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris atlieka užsakymą elektroninėje parduotuvėje www.bombike.lt, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gimimo datą ir kitą el. parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją) siekdamas:

  • tinkamai įvykdyti Pirkėjo prekių užsakymą (nustatyti, ar Pirkėjo amžius atitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytą amžių, leidžiantį įsigyti pirotechnikos gaminius; užtikrinti galimybę Duomenų valdytojui susisiekti su Pirkėju; informuoti Pirkėją apie užsakymo statusą; nustatyti prekių pristatymo adresą ir kt.);
  • išrašyti PVM sąskaitas faktūras;
  • vykdyti tiesioginę rinkodarą.

3.3. Pirkėjas, atlikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje www.bombike.lt ir nurodydamas kitų asmenų duomenis, kuriems turi būti pristatytos įsigytos prekės, patvirtina, kad turi šių trečiųjų asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo.
3.4. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis žino turintis teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiškai identifikuoti Pirkėją internetinės prekybos tikslais, ir nepateikus asmens duomenų bei (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi internetinės prekybos tikslais, Duomenų valdytojas negalės vykdyti Pirkėjo užsakymo.

4. Asmens duomenų perdavimas

Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas, ir buhalterinės apskaitos įmonę. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Naujienų prenumerata

Pirkėjas pažymėdamas varnele punktą „Naujienų prenumerata“ nurodo, kad jis sutinka gauti informacinę ir reklaminę medžiagą iš Duomenų valdytojo apie paslaugas ir prekes SMS žinute, skambučiu, elektroniniu paštu

6. Slapukai

Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, kuris yra išsaugomas Pirkėjo kompiuteryje, kai tik Pirkėjas apsilanko interneto svetainėje. Šio dokumento dėka, konkreti interneto svetainė gali kurį laiką „atsiminti“ Pirkėjo veiksmus ir parinktis konkrečioje interneto svetainėje.
Duomenų valdytojas, siekdamas analizuoti naudojimąsi interneto svetaine www.bombike.lt, naudoja įrankį „Google Analytics“. Šis įrankis slapukų pagalba Duomenų valdytojui leidžia rinkti statistinius duomenis apie interneto svetainės bei jos turinio paklausą ir taip gerinti prekių pasiūlą interneto svetainėje.